Thursday, 29 September 2011

sengl, taith a crysau-T - single, tour and T'sDyma glawr y sengl diweddaraf i mi ddylunio i'r Niwl. Mae ar gael i'w lawrlwytho o yniwl.com ac mi fydd y vinyl 7" ar gael mewn gigs. Mae'r Niwl yn teithio eto efo Gruff Rhys, gan gychwyn taith o Brydain dydd Sul yma (2ail o Hydref) yn Llandudno. Mi fyddaf yn edrych ar ol y stondin recordiau a crysau-T ar y daith, felly dowch draw am sgwrs os ydych yn mynychu un o'r nosweithiau. Mi fydd y crysau-T yma ar gael ymysg eraill...

Here is the cover I designed for the latest single by Y Niwl. Available to download from yniwl.com and on 7" vinyl from gigs. The band will be touring again with Gruff Rhys, begining a tour of the UK in Llandudno this Sunday (2nd October). I will be manning the merchandise stall during the tour, so be sure to come over for a chat if you're at one of the nights. Here are a couple of the T-shirts that will be available to buy...
No comments: