Sunday, 2 May 2010

Hey!Dwi heb roid llawer o waith newydd yma yn ddiweddar, felly dyma damad i aros pryd. Crysau T ar gyfer Y Niwl yn disgleirio yn haul y gwanwyn. Dwi wrthi'n gorffen y gwaith dylunio ar gyfer album cyntaf Y Niwl ar y funud, mwy o fanylion i ddod am hwna. Bydd yna grysau T newydd yn cyrraedd yr un pryd a'r album hefyd.


It's been a bit too quiet around here for a while, so here are a couple of photo's to get things up again. Two T-shirts I designed for Y Niwl. I'm just finishing the artwork for their debut album so I should have some news about that very soon and hopefully some new T-shirts to go with it. Brilliant!

T!


Diolch Cai!