Wednesday, 21 April 2010

\ I /......\ I /......\ I /Bob hyn a hyn dwi'n cal yr awydd i brintio llwyth o gardia busnes, yn benaf achos dwi methu cofio fy rhif ffon... Tro yma dwi am brintio rhai efo fy mheiriant gocco a defnyddio'r ddelwedd yma o aderyn yn gyrru pensal hud. Reu!


Every now and again i feel the need to print up a small mound of business cards, mainly because I can't remember my own phone number...
This time I'm going to try out my print gocco and have them feature this picture of a bird driving a pencil. Safe!

FfranconsteinDyma rwbath dwi di bod yn chwara ogwmpas efo yn ddiweddar fel rhan o fy nghyfraniad i brosiect diddorol, da a gwallgo Geraint Ffrancon sef Ffranconstein. Cerwch draw i wefan Geraint drwy glicio'n fama er mwyn gweld a clywed be mae o fyny i; gormod o bethau i fi allu dechrau disgrifio yn fama.


The image above is something I've been playing about with recently as part of an ongoing collaboration with electronic musician and sound artist Geraint Ffrancon. See, hear and get involved with his Ffranconstein project by clicking here.