Thursday, 22 January 2009

Caneuon Anifaelaidd - old mix tape


Nesi ddod ar draws y tap yma yn ddiweddar, rwbath nesi cwpwl o flynyddoedd yn ol pan oedd genai ddim byd gwell i neud.  Ma pob can arna fo efo ryw fath o gysylltiad i ryw fath o anifael.  Dwi'n gweld y clawr reit ddoniol; sgwni alla chi ddyfalu o pa album gan fand americanaidd 'llithrig' dwi wedi dwyn y ddau gymeriad?

This is a mixtape I made a couple of years ago when I obviously had more free time.  Every song has some connection to some type of animal.  Radical!  Can you guess from whose album cover I stole the two wandering characters from?

Highlights include:
Donkey Island, Rat Salad, Best Dressed Chicken in Town, Noise Goes the Weasel, Defaid William Morgan...

Monday, 12 January 2009

Two Heads


Rwbath i edrych ymlaen i yn ystod mis Chwefror; a gwedill y flwyddyn erbyn meddwl.  Mi fyddai'n cyd weithio a Wes White ar ei brosiect Two heads.  Dros y deuddeg mis nesaf bydd Wes yn cydweithio efo artistiaid a cerddorion o wahanol ddisgyblaethau.  Dilynwch y linc am fwy o wybodaeth.

During February I will be collaborating with Wes White as part of his two heads project.  He will be collaborating with someone new every month of this year.  Check this link for more information.

Carlwm - Swn - Stoat


Dyma lun rhagorol o un o'r cymeriadau a ymddangosodd yng Nghaerdydd yn ystod Swn.

Here is a superior shot of one of the characters that appeared around Cardiff during Swn.  It's a blue, trumpet hugging stoat, just in case you were wondering.  

Gwyl Swn Festival


Nol yn Tachwedd blwyddyn dwytha ges i'r fraint o fynd lawr i Caerdydd i arddangos chydig o waith celf gwmpas y ddinas fel rhan o wyl Swn.  Dyma fi ar raglen bandit yn esbonio'r gwaith efo fy sgiliau arwyddo.

Back in November of last year I went down to the excellent Swn Festival in Cardiff to put up some artwork around the city.  Here I am explaining the work using my signing skills on welsh music program Bandit.

Nadolig/Christmas


Dyma gardyn nadolig ar gyfer 2008.  'Screen-print' gwyrdd a brwsh ac inc du.  

Here's a christmas card for 2008.  Green screen-print and black brush and ink. Edition of 35.