Thursday, 15 December 2011

..::..::..::'::..::..::.. cold weather surf


Gweddio am eira? Neu'n hapus bod o'n cadw draw? Pa ots! Dathlwch y Gaeaf a'i holl ryfeddodau drwy fyseddu eich ffordd draw i 'siop' Y Niwl ac archebu y Crys T arbennig hwn. A tra da chi yna de, prynwch yr album ar vinyl hefyd...
Celebrate the Winter and it's many wonderment's by fingering your way over to Y Niwl's 'shop' and purchasing this T-Shirt. Ace!
And while you're there, be sure to buy their album on vinyl too...