Tuesday, 5 October 2010

Swn 2010


Dyma fy ffefryn o'r ychydig bosteri nesi ddylunio yn ddiweddar ar gyfer gwyl Swn Caerdydd, 2010. Noson i rai rhwng 14 ac 18 yn unig ydi hon; siwr o fod yn wyllt iawn felly cadwch draw oedolion ac unrhyw un efo alergedd at offerynau pres. Mae dros 100 o fandiau eraill yn chwarae felly cymerwch olwg yn fama: www.swnfest.com


This is my favourite poster of the few that I recently designed for Cardiff's Swn Festival, 2010. It's a night for those aged between 14 and 18 only. It should be a wild night; keep away adults and anyone whose allergic to brass instruments. There are over a hundred other bands playing the festival so check here: www.swnfest.com

Wrap PaperWythnos dwytha cefais yr anrhydedd o gael fy ngwaith wedi ei gyhoeddi mewn cylchgrawn dylunio newydd sbon o'r enw Wrap. Mae'r cylchgrawn yn gasgliad o bapurau lapio gwreiddiol a cyfweliadau efo'r dylunwyr. Mae nhw wedi printio fy mhatrwm 'Cwmwlyncwyr' a wedi fy ngwneud yn ddylunydd 'Feature' y rhifyn cyntaf. Am fwy o wybodaeth cerwch i fan hyn: www.thewrappaper.com


Last week I was given the honour of having my work featured in the brand new design and illustration magazine Wrap. The magazine is a collection of original wrapping papers and interviews with the contributing designers. They have printed my 'Cwmwlyncwyr' (Cloud Swallowers) design and made me the the first issue Featured designer. For more info on Wrap go here: www.thewrappaper.com

Monday, 4 October 2010

Album Y NiwlDyma olwg sydyn ar y clawr dwi wedi dylunio ar gyfer album cyntaf y grwp 'syrff' offerynol Y Niwl. Mae'r album yn cael ei ryddhau yn swyddogol ar y 6ed o Ragfyr.


Here is a quick look (well actually, fell free to stare at it all day long if that's your kind of thing..) at the artwork I created for the debut album by surf instrumentalists Y Niwl. The album is officially released on the 6th of December. And it's ace!