Thursday, 15 September 2011

Atgof O'r Haf


Dwi wedi bod yn defnyddio'r babell yma ers fy mhlentyndod, mae o wedi gweld dyddiau gwell ond rhywsut yn dal i fynd. Chydig o hafau yn ol wrth i mi gysgu yn braf yn y babell daeth dihiryn neu ddihirod ac arlunio llun mawr o bidlan ar ei ochr. Ni lwyddais i gael gwared o'r gampwaith anffodus, felly haf dwytha peintiais wep aderyn drosto. Haf yma fe dynais y lluniau hyn...

I have been using this tent since I was a youngster, it's seen better days but is somehow still going strong. A few summers ago as I slept soundly within, some villain or other drew a giant penis on the side. I was unable to remove the offensive and indelible masterpiece, so last summer I painted a bird's head over it. This summer I took these pictures...
1 comment:

cftgdh said...

fi nath! Na ond yn jokio, ond dwi yn cofio fo yn digwydd! A Sioned yn malu y polyn metal, a o ni fod i fynd i gwaith y dwrnod wedyn!

Rhys