Monday, 24 June 2013

Ymlaen! - Onwards!

http://www.afal-oren.tumblr.com

Ma' genai flog newydd.  Ni fyddaf yn postio yma ar Hey Log dim mwy. Mi fydd y blog newydd yn cael ei ddiweddaru yn ddyddiol (mwy neu lai) yn hytrach na'n flynyddol (mwy neu lai) fel sy'n digwydd ar y funud. Dilynwch y linc uchod i weld y blog newydd. Diolch!

http://www.afal-oren.tumblr.com

I have a new blog. The Hey Log will not be updated from now on. You can visit the new blog via the link above. Thanks!

No comments: