Tuesday, 5 October 2010

Wrap PaperWythnos dwytha cefais yr anrhydedd o gael fy ngwaith wedi ei gyhoeddi mewn cylchgrawn dylunio newydd sbon o'r enw Wrap. Mae'r cylchgrawn yn gasgliad o bapurau lapio gwreiddiol a cyfweliadau efo'r dylunwyr. Mae nhw wedi printio fy mhatrwm 'Cwmwlyncwyr' a wedi fy ngwneud yn ddylunydd 'Feature' y rhifyn cyntaf. Am fwy o wybodaeth cerwch i fan hyn: www.thewrappaper.com


Last week I was given the honour of having my work featured in the brand new design and illustration magazine Wrap. The magazine is a collection of original wrapping papers and interviews with the contributing designers. They have printed my 'Cwmwlyncwyr' (Cloud Swallowers) design and made me the the first issue Featured designer. For more info on Wrap go here: www.thewrappaper.com

No comments: