Saturday, 19 June 2010

\ I /
Neshi brintio'r cardiau yma efo teclyn print Gocco. Mae'r cardyn yn stock trwchus wedi ei ailgylchu sydd yn golygu bod yr inc yn glynnu yn amherffaith. Doedd y broses ddim yn un esmwyth ond dwi'n bles efo'r canlyniadau. Holwch fi am un os da chi isho un..

I printed these cards with a print Gocco. The stock is a thick recycled card which means the inc has dispersed unevenly. The process did not go smoothly but it was educational and I'm pleased with the results. Ask me for one if you want one..

No comments: