Wednesday, 21 April 2010

FfranconsteinDyma rwbath dwi di bod yn chwara ogwmpas efo yn ddiweddar fel rhan o fy nghyfraniad i brosiect diddorol, da a gwallgo Geraint Ffrancon sef Ffranconstein. Cerwch draw i wefan Geraint drwy glicio'n fama er mwyn gweld a clywed be mae o fyny i; gormod o bethau i fi allu dechrau disgrifio yn fama.


The image above is something I've been playing about with recently as part of an ongoing collaboration with electronic musician and sound artist Geraint Ffrancon. See, hear and get involved with his Ffranconstein project by clicking here.

No comments: