Thursday, 22 January 2009

Caneuon Anifaelaidd - old mix tape


Nesi ddod ar draws y tap yma yn ddiweddar, rwbath nesi cwpwl o flynyddoedd yn ol pan oedd genai ddim byd gwell i neud.  Ma pob can arna fo efo ryw fath o gysylltiad i ryw fath o anifael.  Dwi'n gweld y clawr reit ddoniol; sgwni alla chi ddyfalu o pa album gan fand americanaidd 'llithrig' dwi wedi dwyn y ddau gymeriad?

This is a mixtape I made a couple of years ago when I obviously had more free time.  Every song has some connection to some type of animal.  Radical!  Can you guess from whose album cover I stole the two wandering characters from?

Highlights include:
Donkey Island, Rat Salad, Best Dressed Chicken in Town, Noise Goes the Weasel, Defaid William Morgan...

No comments: